Palvelut

Turun Lakitiedon asiakas on yleensä yrítys tai julkisyhteisö. Tyypillinen toimeksianto koskee:

  • kiinteistöjen kehittämistä tai uudisrakentamista
  • kiinteistö- ja rakennusalan juridisten ongelmien selvittämistä
  • kiinteistöomaisuuden tuotto- ja hallintopalveluja

Palvelut tuotamme joko yksin tai yhdessä yhteistyökumppanienne kanssa.